Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Fhiontraíocht Éireann 2009

Fáilte

Skip navigation.

Is í Fiontraíocht Éireann an Eagraíocht Rialtais atá Freagrach as Forbairt agus Idirnáisiúnú d'Fhiontair Éireannacha. Is é ár Bpríomhaidhm ná Méadú a Chur ar Onnmhairí agus ar Fhostaíocht atá Bunaithe ar Onnmhairiú.

Don Aire Fiontar, Trádála & Nuálaíochta

I gcomhréir leis an Acht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann) 1998, soláthraíonn Fiontraíocht Éireann leis seo a tuarascálacha agus cuntais don bhliain dár críoch 31 Nollaig 2009.

 

Hugh Cooney Signature

Hugh Cooney,
Cathaoirleach

Frank Ryan Signature

Frank Ryan,
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin